Renault Assistance

Gebruik maken van bijstand

De klant, of de bevoegde bestuurder, en de inzittenden die gratis meerijden binnen de grenzen van het aantal zitplaatsen dat op het gelijkvormigheidsattest staat aangegeven, kunnen gebruik maken van de bijstand indien er sprake is van immobilisatie door pech, veroorzaakt door een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect, gedekt door de constructeursgarantie.

De bijstand wordt exclusief verleend door Renault Assistance. Vanaf de oproep van de klant, en naargelang de situatie, organiseert en vergoedt Renault Assistance de voorziene dienstverlening. De klant hoeft geen kosten voor te schieten, behalve de kosten van de oproep en, rekening houdend met de geldende wetgeving, de kosten voor het slepen indien de auto gesleept wordt op een autosnelweg of soortgelijke weg. In dat geval moet de klant Renault Assistance waarschuwen zodra hij de autosnelweg of soortgelijke weg heeft verlaten.

LET OP: Renault Assistance vergoedt geen kosten die de klant heeft gemaakt zonder voorafgaand akkoord.

Renault Assistance herstelt ter plaatse

Binnen de grenzen van het mogelijke organiseert Renault Assistance zo snel mogelijk de vereiste hulp om het defect aan het voertuig ter plaatse te verhelpen. Indien een herstelling echter niet ter plaatse kan worden uitgevoerd en berging noodzakelijk is, kan het voertuig van de klant naar de dichtstbijzijnde Renault-verdeler gebracht worden, of, indien dit niet mogelijk is, naar de dichtstbijzijnde garage die de herstelling kan uitvoeren.

Indien het voertuig niet binnen de drie uur, volgens de herstellingstijden van Renault, of binnen dezelfde werkdag hersteld kan worden, kan de klant in sommige gevallen gebruik maken van aanvullende diensten: hotelovernachting tijdens de herstelling van het voertuig, voortzetten van de reis of terugkeren naar huis, vervangwagen. De details van deze diensten staan uitgelegd in de Algemene Garantievoorwaarden.

Gebruikers van gehuurde Renault-voertuigen en voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen kunnen uitsluitend gebruik maken van pechverhelping ter plaatse en wegslepen van de auto.

Voor meer informatie, gelieve de Garantievoorwaarden te lezen in onze Algemene Verkoopcondities voor nieuwe voertuigen die u ontvangen heeft bij uw bestelling of contacteer ons.

"Contacteer ons voor meer informatie"